Depressie

Wat is depressie?

depressie Mensen met een depressie voelen zich somber en lusteloos. Een depressie is een stemmingstoornis die zich kenmerkt door een zwaar terneergeslagen stemming of verlies van levenslust. Het woord “depressief”wordt in normaal spraakgebruik vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich “een beetje depressief” voelt. Voordat we echter echt kunnen spreken over een depressie moeten de symptomen aan een aantal criteria voldoen, pas dan spreken we over een psychische aandoening, een depressie. Een depressie uit zich in één of meer van onderstaande verschijnselen:

Oorzaak depressie

Er kunnen veel oorzaken voor een depressie zijn. Een bepaalde gebeurtenis of meerdere gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare, verlies van baan, beëindigen relatie, etc. maar ook lichamelijke aandoeningen of klachten kunnen een oorzaak zijn. Daarnaast kunnen erfelijkheid of bepaalde medicatie een rol spelen. Bij een depressie is er in de hersenen een ongebalanceerde hoeveelheid van bepaalde hormonen en chemicaliën. Dit heeft invloed op de manier waarop de zenuwcellen in onze hersenen functioneren.

Behandeling depressie

De behandeling van een depressie is vrijwel altijd in de vorm van medicatie of psychische behandeling of beide. Daarnaast kan ook door middel van elektroshock een depressie behandeld worden. Bij een depressie is er vaak sprake van een negatieve spiraal waarin iemand zit. Door iemand met een depressie positief te leren denken kan deze negatieve spiraal doorbroken worden.

Beweging in de vorm van sport is ook erg belangrijk voor iemand met een depressie. Door de beweging maakt het lichaam stoffen aan die een antidepressieve werking hebben. Veel mensen voelen zich somberder naarmate de dagen korter worden. Het is goed mogelijk dat dit voortkomt uit het minder opnemen van licht, hier kan lichttherapie uitkomst bieden.